2
6
5
4
3

Students Internship/Practice Base

NO.

Names

Expiration

Date

Web Links

1

Zhengzhou Beitong Electronic Technology Co., LTD

2016.4.26

2

Zhengzhou Qian Si Science And Technology Co., LTD

2016.7.2

3

Shenzhen Chinese International Travel Agency Co., LTD. Henan Branch

2016.6.29

4

Henan Yiru Decoration Engineering Co. LTD

2016.7.5

5

Henan Mingchen Building Subcontracting Co., LTD

2016.5.25

6

Zhengzhou Zhongnan Business Hotel Co., LTD

2016.6.30

http://www.znswjd.com/

7

Henan Jin Cheng Financial Management Co., LTD

2016.6.30

http://www.jinchengcw.cn/

8

Henan Modern Science And Technology Economic Research Institute

2016.6.24

http://www.hnstei.org.cn/

12

Henan e-House Real Estate Consulting Co., LTD

2015.12.31

18

Zhengzhou High-Tech Entrepreneurship Center

2017.3.19

19

Henan Long Mai Investment Co., LTD

2017.3.19

20

Zhengzhou To Pu Instrument Technology Co., LTD

2017.5.6

http://zztop17.testmart.cn/

21

Zhengzhou Rui He Hong Ye Trade Co., LTD

2017.2.28

22

Zhengzhou Xi Te Energy Co., LTD

2017.6.18

23

Zhengzhou Lian Heng Technology Co., LTD

2017.4.15

24

Zhengzhou Li Gui Trade Co., LTD

2017.3.28

25

Henan Ru Xuan Hotel Co., LTD

2017.6.30