2
6
5
4
3

Academic Degree Committee
School of Business

Chairman ofCommittee: Li Jie

AssociateChairman of Committee: Du Daoyun, Zhao Xianzhou

Committee: Zhang Yanbing, Wang Fei, Liu Dongmei, Li Weiyan

Secretary: Li Weiyan